Hand Symbol Yoga with Heart Organic Drawn  Style Icon

Kurumsal Danışmanlık

Hand Drawn Chairs Arranged in a Circle

Bireysel ve Grup Psikoterapi Merkezi

Yetişkin Terapi Birimi

Bireysel Terapi

Aile Terapisi

Çift Terapisi

Grup Terapisi

Kum Terapisi

EMDR Terapisi

Çocuk ve Ergen Terapi Birimi

Bireysel Terapi

Oyun Terapisi

Kum Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi

Yeme Bozuklukları Terapisi

Diyetisyen Birimi

Bireysel ve Kurumsal Performans Danışmanlığı

Günümüz iş dünyasında, bireysel ve kurumsal performansın artırılması giderek daha önemli hale gelmektedir. Başarıyı ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak, rekabetçi bir avantaj elde etmek ve hedeflere ulaşmak için doğru stratejilerin benimsenmesi gerekmektedir. Bizim uzman kadromuz, bireysel ve kurumsal performans danışmanlığı alanında sizlere destek olmak için burada. Potansiyelinizi açığa çıkarmak, güçlü yönlerinizi belirlemek ve en etkili stratejilerle ilerlemek için yanınızdayız.

Psikodrama ve Sosyodrama

Psikodrama, birey, aile ve toplumu kendi yönelimleri doğrultusunda ele alarak uygulamaya katan çeşitli eğitsel ve gelişimi destekleyici programlar oluşturmayı amaçlamaktadır.


Eğitimler her şirket için onların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmakta ve böylece maksimum yarar sağlanmaktadır.

Psikodrama ve Sosyodrama yöntemi ile yapılan eğitimlerde sonuç almak için uzun süre beklenmez, eğitim sürecinde değişim ve gelişim kendini göstermeye başlar.


Psikodrama ve Sosyodrama

Kurumsal Psikodrama Eğitimi, kurumunuza ve ihtiyaçlarınıza özel olarak hazırlanmış olan eğitim içeriğine göre sadece kurum çalışanlarınızın katıldığı bir eğitim modelidir. Kurum, kendi işletmesinde olan sistemleri, mevcut personelinin eğitim seviyelerini ve eksiklerini göz önüne alarak kendisine direkt fayda sağlayacak olan konuları seçer ve bu konulara göre modüler eğitim programları hazırlanır. Bu kapsamda kişisel gelişim ve çalışan destek programları başlıklarında eğitim programları hazırlanmaktadır.


•Eğitim takviminin hazırlanması

•Etkin ve verimli eğitim analizlerinin yapılması

•Sosyometriye özgü eğitimlerin tasarlanması

•Alanında deneyimli uzmanları ile interaktif ve yenilikçi eğitim yöntemlerini kullanarak iş odaklı ve çalışanların performansını geliştirecek eğitimlerin sunulması

•Eğitim değerlendirme sistemlerinin uygulanması


Psikodrama ve Sosyodrama

Eğitim Programının Temel Konuları

 • Stres Yönetimi, Etkili İletişim Becerileri,
 • Öfke Yönetimi,
 • Zaman Yönetimi Ve Planlama Becerileri,
 • Tükenmişlik Sendromu,
 • Takım Çalışması,
 • Motivasyon Yönetimi, Performans Geliştirme,
 • Karar Verme Stratejileri
 • Yaratıcı Düşünce Ve Problem Çözme Becerileri,
 • Mobbing İle Başa Çıkmak

Psikodrama ve Sosyodrama

Psikodrama ile Nasıl Fayda Sağlanır?

Psikodrama, eyleme dayalı iç görü kazanılmasını hedefleyen bir psikoterapi yöntemidir. “Anlatma yap!” somutlaştırma ilkesi psikodrama yönteminin temelini oluşturur. Kendi gerçeğini eylem metoduyla keşfeden kişi, onu yeniden değerlendirme ve değiştirme gücüne sahip olur. Yaşayarak öğrenme değişimin kalıcılığını sağlar. Bu durum kişilerin davranışlarının düzenlenmesine de olanak sağlar.


Psikodrama ve Sosyodrama yöntemi ile yapılan eğitimlerde sonuç almak için uzun süre beklenmez, eğitim sürecinde değişim ve gelişim kendini göstermeye başlar.


Psikodrama ve Sosyodrama

Uygulamalı Eğitim Faaliyetleri

1.Tanışma

Oynanacak oyunlar: Katılımcılar arasında tanışarak, empati kurarak iletişim becerilerinin arttırılmasına yönelik oyunlar canlandırılacak. Bir nevi spontan tiyatro oyunlarında olduğu gibi. Bu kısımda çalışmaya uygun materyal ve malzemeler kullanılacaktır.


1.Motivasyon Yönetimi, Performans Yükselme

Sağlıklı iletişimin yapı taşı olan empatiyi bu öneminden yola çıkarak ayrı bir çalışma haline getirilecek. Bu eğitim ile çalışanlar yansıtmalı dinleme yoluyla, karşısındakinin duygularını ve bakış açısını yargılamadan, eleştirmeden ya da suçlamadan araştırarak dinleme becerisi kazandıracaktır. Bu kısımda da materyal ve kişisel malzemeler kullanılacaktır.


Psikodrama ve Sosyodrama

3.Takım Arası Kaynaşma ve İşbirliğinin Gelişmesi

Bu eğitim, personel arası iletişimi arttırmaya, takım ruhu kazandırmaya, takım içi güven oluşturmaya, takım çalışması yaparak gelişime yöneliktir.


4.Duyguların İfade Edilmesi ve Yönetimi

Personel bireylerinin, psikodrama grubu içinde dugularını tanımlama, ayırt ve ifade etme gayreti içinde olacaklardır. Diğer katılımcıların aracılığıyla hem “Kendini Yaşama”, hem “Seni Yaşama” yolu olarak işlevsel ve işlevsel olmayan rollerini, sürece katkılarını fark etmelerine yardımcı olacaktır. Hasta ve hastalığa ilişkin bilgileri artar. Tutum ve davranışlarını etkileyen inançları ve akılcı olmayan düşüncelerini, bunların sonucu yaşadıkları duygularını fark ederler. Sonunda duygu boşalımını ve katarsisi başaracaklardır.


Psikodrama ve Sosyodrama

5.Kişisel Gelişim

Kişisel gelişimin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır. Hedeflerimize ulaşmada bizi motive eden birçok teknik ve strateji içeren süreçtir. Başkalarıyla iyi ilişkiler kurmada adımlar atmaktır. Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar verebilmesidir. İnsanın bulunduğu hal ve durumundan kendisinin en yüksek potansiyelini ortaya çıkartmasıdır. Psikodrama’nın yarattığı oyunların içinden kişi duygularıyla yüzleşmeyi başarır ve hayatındaki zor durumları yönetme becerisini kazanır. O ana kadar konuşulan ve biriken konulardan esinlenerek senaryonun konusunu seçilecek. Sonra üyeler gereken rollere bürünecekler. Psikodrama teknikleri kullanılacak ve canlandırma sona erecek.


Psikodrama ve Sosyodrama

6.Öfke Yönetimi

Öfkeyi kontrol etmenin amacı, insanın bu duygusunu saldırgan davranışlara dönüştürmeden, kendisine ve çevresine zarar vermeden doğru olarak ifade etme becerisini kazanabilmesidir. Psikodramada amaç öfkeyi tamamen yok etmek değil, öfkenin aktarımında çevrenize zarar vermesini önlemektir. Öfke, doğal ve geçici bir duygudur, her insan yaşar. Önemli olan sinirinizin ve öfkenizin saldırgan davranışlara ve kine dönüşmemesidir.

7.Psikodramanın Faydalarını Konuşmak

Psikodrama çalışmaları esnasında deneyimlerimiz, kazanımlarımızı paylaşmak, oluşan değişimlerimizi dile getirmek, işimizde bu araçları en iyi şekilde nasıl uygulayacağımızı konuşmak ve sağlıklı rekabet içinde şirketin kalitesini arttıracak düzenlemeler yapabilmektir



Grupla Sanat Terapi

Grupla sanat terapisi, bir grup terapi oturumunda sanatın yaratıcı ve ifade edici özelliklerini kullanarak duygusal ve psikolojik iyileşme sağlamayı amaçlayan bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi yöntemi, katılımcıların duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini sanatsal araçlar ve süreçlerle ifade etmelerine olanak tanır.


Grupla Sanat Terapi

 • Resim Atölyesi
 • Kukla Atölyesi
 • Narrative Öyküsel Terapi Atölyesi
 • Kum Terapisi Atölyesi

İletişim

Woman sitting in lotus Pose discovering inner worl
Happy Calm Woman sitting in lotus Pose, well being

E-Posta: bilgi@sakurapsikoloji.net

Sakura Psikoloji Telefon: 0507 950 0806

Woman in Depression, cartoon character with Chaos lines